Permohonan Kemasukan Pelajar Ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA Sesi Akademik 2017/2018


Jata Negara Malaysia

Permohonan Kemasukan Pelajar Ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA Sesi Akademik 2017/2018

1. UPU Online
2. Cara membeli pin/unik id BSN


Pastikan anda membaca setiap Manual Pengguna bagi pengisian borang permohonan.

Jawatan Kosong di FELCRA Bekalan & Perkhidmatan Sdn Bhd

Jawatan Kosong di FELCRA Bekalan & Perkhidmatan Sdn Bhd


FELCRA BEKALAN & PERKHIDMATAN SDN BHD telah ditubuhkan pada pada 01 Mac tahun 2000 dan berdaftar sebagai kontraktor dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Tujuan penubuhannya adalah bagi menjana pendapatan anak syarikat di samping bersama-sama Felcra Berhad dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada peserta-peserta berdaftar.

Senarai Jawatan :

1. Despatch
2. Eksekutif Jualan


Tarikh Tutup : 15/04/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Muat Turun Borang Permohonan

Jawatan Kosong di SIRIM QAS International Sdn. Bhd.


Jawatan Kosong di SIRIM QAS International Sdn. Bhd.


SIRIM QAS International Sdn. Bhd. adalah badan pengujian, pensijilan dan pemeriksaan yang tekemuka Malaysia. Selepas lebih tiga dekad menyediakan pensijilan, pemeriksaan dan perkhidmatan ujian di bawah SIRIM Berhad, SIRIM QAS International telah ditubuhkan sebagai sebuah anak syarikat milik penuh Kumpulan SIRIM pada Mac 1997. Hari ini, pelanggan tempatan dan antarabangsa telah memilih kami untuk pensijilan, pemeriksaan dan keperluan ujian mereka.

Senarai Jawatan :

1. Juruteknik
2. Auditor
3. Executive
4. Senior Executive
5. Pembantu Tadbir

Tarikh Tutup : 24/03 - 20/04/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Nilai Medical Centre

Jawatan Kosong di Nilai Medical Centre

Nilai Medical Centre, previously known as NCI Hospital, located in Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia has established itself since 1999 as a reputable medical centre specializing in cancer treatment and clinical research/trials for new cancer drugs/treatment. It is now a multi-disciplinary medical centre that also offers medical services in Othopaedic, Paediatric, Obstetrics & Gynaecology (OBGYN), General Surgery, Laparoscopic Surgery, ENT & Head and Neck, Interventional Radiology, Weight Loss Surgery (Bariatric Surgery), AIET, EGF, Vaccine Therapy and Health Screening. Recently added with Baby Delivery, Nursery Care, 1.5 Tesla MRI, 128 Slice CT Scan and High Dosege Brachytherapy facilities.

Senarai Jawatan :

1. Staff Nurse
2. Senior Staff Nurse (Labour & Delivery)
3. Ultrasonographer
4. Clinic Aide
5. Staff Nurse
6. Clinic Attendant
7. Anesthetist / General surgery / Pediatrician / Physician
8. Pharmacy Assistant


Tarikh Tutup : 31/03/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di TESDEC Green Energy Sdn Bhd

Jawatan Kosong di TESDEC Green Energy Sdn Bhd


Pada awal 90-an, Kerajaan Negeri Terengganu telah melancarkan program yang dikenali sebagai Skim Latihan Sambil Bekerja (SLSB) kepada belia-beliawanis tempatan tempatan bertujuan untuk memberi pendedahan dalam pelbagai aspek pekerjaan dan seterusnya memberi peluang pekerjaan bagi meningkatkan taraf sosial. Pada 14 September 1996, maka Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Terengganu (TESDEC) telah ditubuhkan.

Senarai Jawatan :

1. Jurutera (Projek)
2. Pendawai (Elektrik)
3. Penjaga Jentera Elektrik


Tarikh Tutup : 02/04/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya


Muat Turun Borang Permohonan

Jawatan Kosong di Risda Plantation Sdn Bhd

Jawatan Kosong di Risda Plantation Sdn BhdRISDA PLANTATION adalah sebuah subsidiari milikan penuh RISDA yang telah ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 dengan Modal Berbayar RM10 Juta dan Modal Dibenar RM10 juta. RISDA PLANTATION ditubuhkan bertujuan untuk mengurus kebun kecil secara komersial dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti huluan dan hiliran bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

Senarai Jawatan :

1. Ketua Unit Pentadbiran dan Kewangan (PG4)
2. Akauntan (PG4)
3. Eksekutif Kewangan (EG4)
4. Eksekutif Pengurusan Korporat (EG4)
5. Eksekutif Operasi (EG4)
6. Penyelia (TG3)


Tarikh Tutup : 20/03/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Jawatan Kosong di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah ditubuhkan pada tahun 1951 menurut Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951. Undang-undang ini menjadi Akta KWSP 1951 pada tahun 1982, kemudian Akta KWSP 1991 pada tahun 1991. Akta KWSP 1991 memerlukan pekerja dan majikan mereka untuk mencarum kepada simpanan persaraan mereka, dan membolehkan pekerja untuk mengeluarkan caruman mereka ketika bersara atau untuk tujuan khas sebelum itu. Sehingga 31 Disember 2012, KWSP mempunyai 13.6 juta ahli, Antaranya 6.4 juta adalah ahli aktif Sumbangan. Pada tarikh yang sama, KWSP mempunyai 502,863 pencarum dari majikan.

Senarai Jawatan :

1. IT Procurement Specialist
2. IT Security Administrator
3. IT Security Architecture and Project Manager
4. IT Security Engineer
5. IT Security Operations Manager
6. Mobile Test Automation Engineer
7. Network Security Engineer
8. Senior System Analyst – Relationship Management (RM)
9. System Administrator
10. System Administrator (Investment Related Systems)
11. System Administrator (PFS)
12. System Analyst – Server Management (Microsoft Active Directory)
13. System Analyst – Mobile Application Developer
14. System Analyst – Server Management (Virtualization)
15. System Analyst – Applications Management (BI – ETL Support)
16. Senior Computer Programmer
17. IT Support Technician

Tarikh Tutup : 29/03/2017

Klik di Sini Untuk Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Pertubuhan Peladang Negeri Johor


Jawatan Kosong di Pertubuhan Peladang Negeri Johor


PERTUBUHAN PELADANG NEGERI JOHOR ( PPNJ ) ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1973. Tujuan utama penubuhan PPNJ ialah untuk meninggikan taraf ekonomi dan sosial, menambah pengetahuan dan kemahiran, meningkatkan hasil dan pendapatan, dan membaiki cara hidup ahli-ahli, serta mengujudkan satu masyarakat tani yang progresif, berdikari, makmur dan bersatu-padu. Pada tahun 1991, merupakan detik penting dalam perjalanan PPNJ selama 20 tahun apabila diisytiharkan sebagai sebuah Pertubuhan Peladang Negeri ( PPN ) berdikari. Pencapaian cemerlang PPNJ terus mendapat pengiktirafan dan menjadi contoh terbilang di kalangan PP yang lain seluruh negara.

Senarai Jawatan :

1. Pegawai Undang-Undang

GAJI : RM3,571.00

2. Mekanik

GAJI : RM1,020.00 - RM2,620.00


Tarikh Tutup : 26/03/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Perumahan Dan Hartanah Selangor Sdn Bhd (PHSSB)


Jawatan Kosong di Perumahan Dan Hartanah Selangor Sdn Bhd (PHSSB)


Perumahan Dan Hartanah Selangor Sdn Bhd (PHSSB) merupakan syarikat milik penuh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS). Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) adalah salah sebuah Agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Ia ditubuhkan secara umumnya berfungsi untuk menggalakkan pembangunan perumahan dan hartanah di Selangor. PHSSB menjalankan operasi dengan menguruskan hartanah milik LPHS di sekitar negeri Selangor dengan menjalankan aktiviti penjualan dan penyewaan. PHSSB juga menjalankan aktiviti kutipan sewa dan pengurusan bangunan di beberapa PPR serta Council Homes di sekitar negeri Selangor.

Senarai Jawatan :

1. Eksekutif Penilaian dan Pengurusan Harta
2. Kerani Akaun cum Pentadbiran

Tarikh Tutup : 05/04/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Latest Jobs

Facebook Updated