Home » » Jawatan Kosong di Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) (30 Jun 2017)
PLEASE SHARE :
Jawatan Kosong di Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) (30 Jun 2017)


Jawatan Kosong di Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)


Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) merupakan suatu badan profesional di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang mengiktiraf dan memperkasa profesion teknologis dan juruteknik sebagai profesion ikhtisas di Malaysia. Idea penubuhan MBOT ini mula diperkenal dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10). Akta Teknologis dan Juruteknik 2015 (Akta 768) merupakan suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan MBOT dan bagi pendaftaran serta pengiktirafan Teknologis Profesional dan Juruteknik Bertauliah dalam memberikan perkhidmatan teknologi dan perkhidmatan teknikal yang berkaitan. Akta ini telah berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2015.

Senarai Jawatan :

1. Penolong Pengarah N41
2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19

Tarikh Tutup : 30/06/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat SelanjutnyaAdvertisementsSponsored Links
AdvertisementsPLEASE SHARE :


Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

0 ulasan:

Latest Jobs

Facebook Updated