Jawatan Kosong di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) (4 & 8 Jun 2018)Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) atau Malayan Railways Limited adalah pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Sistem keretapi tarikh kembali ke era penjajah British, ketika ia mula-mula dibina untuk mengangkut bijih timah. Sebelum ini dikenali sebagai Keretapi Negeri Melayu Bersekutu (FMSR) dan Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu (MRA), Keretapi Tanah Melayu memperoleh nama sekarang pada tahun 1962. Organisasi ini telah dikorporatkan pada tahun 1992, tetapi masih dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Tambang umumnya munasabah, tetapi kekerapan yang rendah kereta api antara bandar biasanya tidak membuat mereka berdaya saing dengan mod pengangkutan yang lain.


Jawatan Kosong di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)


Senarai Jawatan :

1. Pemandu / Despatch
2. Tukang K2 GRED R06G12

Tarikh Tutup : 04 & 08/06/2018

Maklumat Jawatan dan Cara-cara Memohon

Jawatan Kosong di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) (4 Jun 2018)Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) atau Malayan Railways Limited adalah pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Sistem keretapi tarikh kembali ke era penjajah British, ketika ia mula-mula dibina untuk mengangkut bijih timah. Sebelum ini dikenali sebagai Keretapi Negeri Melayu Bersekutu (FMSR) dan Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu (MRA), Keretapi Tanah Melayu memperoleh nama sekarang pada tahun 1962. Organisasi ini telah dikorporatkan pada tahun 1992, tetapi masih dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Tambang umumnya munasabah, tetapi kekerapan yang rendah kereta api antara bandar biasanya tidak membuat mereka berdaya saing dengan mod pengangkutan yang lain.


Jawatan Kosong di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)Senarai Jawatan :

1. Juruteknik (Mekanikal/Elektrikal/Elektronik)
2. Technical Assistant

Tarikh Tutup : 04/05/2018

Maklumat Jawatan dan Cara-cara Memohon

Jawatan Kosong di Persekutuan Pengakap Malaysia (15 Disember 2017)


Persekutuan Budak-budak Pengakap Malaysia telah ditubuhkan dalam bulan November 1964 dengan dengan Persekutuan Budak-budak Pengakap Singapura, Sarawak dan Sabah menjadi cawangan-cawangannya. Walau bagaimana pun, apabila Singapura berpisah daripada Malaysia dalam bulan Ogos 1965, Persekutuan Budak-budak Pengakap Singapura berhenti daripada menjadi cawangan Persekutuan Budak-budak Pengakap Malaysia. “Rumah B. P.” di Jalan Davidson, Kuala Lumpur adalah Ibu Pejabat Kebangsaan Persekutuan Budak-budak Pengakap Malaysia.

Jawatan Kosong di Persekutuan Pengakap Malaysia


Senarai Jawatan :

1. Pembantu Tadbir
2. Pembantu Am / Penghantar Surat

Tarikh Tutup : 15/12/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Lembaga Jurutera Malaysia


Jawatan Kosong di Lembaga Jurutera MalaysiaLembaga Jurutera Malaysia (BEM) adalah sebuah badan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967 kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai biasa, yang boleh mendakwa dan didakwa. Ia telah ditubuhkan pada 23 Ogos 1972. BEM termasuk dalam bidang kuasa tanggungjawab Menteri Kerja Raya. Hak dengan kuasa yang luas, Menteri boleh menggantung kuat kuasa Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (REA 1967) dalam mana-mana bahagian di Malaysia melalui pemberitahuan dalam warta. Pelantikan ahli Lembaga Pengarah dan Pendaftar dibuat oleh Menteri.

Senarai Jawatan :

1. Manager
2. Administrative Officer
3. Administrative Assistant Officer
4. Administrative Assistant
5. Director

Tarikh Tutup : 30/06/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad


Jawatan Kosong di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Bank Rakyat telah ditubuhkan pada 28 September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948. Hari ini, Bank Rakyat adalah bank koperasi Islam terbesar di Malaysia mempunyai aset berjumlah RM79.21 bilion pada akhir tahun 2012. Transformasi ini pada tahun 2002 Bank dari perbankan konvensional sistem kepada sistem perbankan berasaskan Syariah telah membolehkan Bank mencatatkan keuntungan memberangsangkan tahun demi tahun. Bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2012, kami telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan sebelum zakat sebanyak RM2.11 bilion.


Senarai Jawatan :

1. Kerani Sementara (HQ)

Tarikh Tutup : 21/05/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di FELCRA Bekalan & Perkhidmatan Sdn Bhd

Jawatan Kosong di FELCRA Bekalan & Perkhidmatan Sdn Bhd


FELCRA BEKALAN & PERKHIDMATAN SDN BHD telah ditubuhkan pada pada 01 Mac tahun 2000 dan berdaftar sebagai kontraktor dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Tujuan penubuhannya adalah bagi menjana pendapatan anak syarikat di samping bersama-sama Felcra Berhad dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada peserta-peserta berdaftar.

Senarai Jawatan :

1. Despatch
2. Eksekutif Jualan


Tarikh Tutup : 15/04/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Muat Turun Borang Permohonan

Jawatan Kosong di Risda Plantation Sdn Bhd

Jawatan Kosong di Risda Plantation Sdn BhdRISDA PLANTATION adalah sebuah subsidiari milikan penuh RISDA yang telah ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 dengan Modal Berbayar RM10 Juta dan Modal Dibenar RM10 juta. RISDA PLANTATION ditubuhkan bertujuan untuk mengurus kebun kecil secara komersial dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti huluan dan hiliran bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

Senarai Jawatan :

1. Ketua Unit Pentadbiran dan Kewangan (PG4)
2. Akauntan (PG4)
3. Eksekutif Kewangan (EG4)
4. Eksekutif Pengurusan Korporat (EG4)
5. Eksekutif Operasi (EG4)
6. Penyelia (TG3)


Tarikh Tutup : 20/03/2017

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Jawatan Kosong di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah ditubuhkan pada tahun 1951 menurut Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951. Undang-undang ini menjadi Akta KWSP 1951 pada tahun 1982, kemudian Akta KWSP 1991 pada tahun 1991. Akta KWSP 1991 memerlukan pekerja dan majikan mereka untuk mencarum kepada simpanan persaraan mereka, dan membolehkan pekerja untuk mengeluarkan caruman mereka ketika bersara atau untuk tujuan khas sebelum itu. Sehingga 31 Disember 2012, KWSP mempunyai 13.6 juta ahli, Antaranya 6.4 juta adalah ahli aktif Sumbangan. Pada tarikh yang sama, KWSP mempunyai 502,863 pencarum dari majikan.

Senarai Jawatan :

1. IT Procurement Specialist
2. IT Security Administrator
3. IT Security Architecture and Project Manager
4. IT Security Engineer
5. IT Security Operations Manager
6. Mobile Test Automation Engineer
7. Network Security Engineer
8. Senior System Analyst – Relationship Management (RM)
9. System Administrator
10. System Administrator (Investment Related Systems)
11. System Administrator (PFS)
12. System Analyst – Server Management (Microsoft Active Directory)
13. System Analyst – Mobile Application Developer
14. System Analyst – Server Management (Virtualization)
15. System Analyst – Applications Management (BI – ETL Support)
16. Senior Computer Programmer
17. IT Support Technician

Tarikh Tutup : 29/03/2017

Klik di Sini Untuk Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di PJD Construction Sdn Bhd


Jawatan Kosong di PJD Construction Sdn BhdPJD Construction Sdn. Bhd. (PJDC) is a subsidiary company of PJ Development Holdings Berhad. PJDC is a registered contractor with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) and Construction Industry Development Board (CIDB) with a “Class A” and “G7” classification. PJDC has actively participated in many development projects such as residential/ housing, hotel & resort, commercial properties and infrastructure works in major states in Peninsula Malaysia.

Senarai Jawatan :

1. Finance Manager
2. Accounts Executive
3. Accounts Assistant
4. Site Agent
5. Senior / Site Supervisor

Tarikh Tutup : 08/02/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Persatuan Pandu Puteri Malaysia


Jawatan Kosong di Persatuan Pandu Puteri Malaysia


Pandu Puteri bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1916 dan pada tahun 1917 Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah didaftarkan dengan Ibu Pejabat Pandu Puteri di Calcutta, India. Pusat pentadbiran Persatuan Pandu Puteri Malaysia ialah di Singapura sehingga tahun 1956. Mulai tahun 1957, Ibu Pejabat Kebangsaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia bertapak di Wisma Pandu Puteri, Jalan Pantai Baharu, Kuala Lumpur.

Senarai Jawatan :

Jawatan : Eksekutif Pentadbiran

Kekosongan : 1 (Satu) kekosongan
Taraf Jawatan : Tetap
Kelayakan dan Syarat-Syarat Lantikan
 1. Berumur 25 tahun dan ke atas.
 2. Mempunyai kemahiran komunikasi bertulis dan pertuturan yang baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 3. Memiliki Sarjana Muda dan Sarjana Muda dalam bidang Pentadbiran diutamakan.
 4. Mahir dalam Microsoft Words, Excell dan Powerpoint.
 5. Boleh bekerja di bawah pengawasan yang minimum.
 6. Perempuan sahaja dan ahli Pandu Puteri adalah digalakkan.

Jawatan : Penolong Setiausaha Kerja

Kekosongan : 1 (Satu) kekosongan
Taraf Jawatan : Tetap
Kelayakan dan Syarat-Syarat Lantikan
 1. Berumur 25 tahun dan ke atas
 2. Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dalam mana-mana bidang.
 3. Mempunyai kemahiran komunikasi bertulis dan pertuturan yang baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 4. Mempunyai kemahiran asas Microsoft Words, Excell dan Powerpoint
 5. Boleh bekerja di bawah pengawasan yang minimum
 6. Perempuan sahaja dan ahli Pandu Puteri adalah digalakkan.

Jawatan : Pembantu Operasi dan Kewangan

Kekosongan : 1 (Satu) kekosongan
Taraf Jawatan : Tetap

Kelayakan dan Syarat-Syarat Lantikan
 1. Berumur 24 tahun dan ke atas
 2. Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dalam mana-mana bidang.
 3. Mempunyai kemahiran komunikasi bertulis dan pertuturan yang baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 4. Mempunyai kemahiran asas Microsoft Words, Excell dan Powerpoint
 5. Mampu bekerja di bawah pengawasan yang minimum
 6. Menginap di penginapan yang disediakan.
 7. Perempuan sahaja dan ahli Pandu Puteri adalah digalakkan.


Tarikh Tutup : 21/09/2016
Permohonan
Calon-calon yang berminat, sila hantar permohonan beserta resume melalui emel / faks / pos di alamat:
PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA
WISMA PANDU PUTERI, JALAN PANTAI BAHARU, 59700 KUALA LUMPUR
Emel : panduputerimalaysia@gmail.com
Tel: 03-22827776 /22840229
Faks: 03-22826579

Jawatan Kosong di Felda Global Ventures Holdings Berhad


Jawatan Kosong di Felda Global Ventures Holdings BerhadFelda Global Ventures Holdings Berhad (Felda Global) mengetuai perubahan perniagaan Kumpulan Felda menjadi sebuah syarikat multinasional bersepadu, memberi tumpuan kepada sektor pertanian perniagaan. Ia memiliki 88 syarikat aktif yang menjalankan pelbagai aktiviti seperti perladangan pelbagai tanaman, minyak & lemak, bahan kimia oleo, logistik dan perkhidmatan.

Senarai Jawatan :

1. Executive / Senior Executive GST
2. ANALYST PROGRAMMER (SERVICE DELIVERY UNIT)
3. SUSTAINABILITY MANAGER (SUSTAINABILITY TECHNICAL)
4. KERANI AKAUN
5. ANALYST PROGRAMMER (eGIS)

Tarikh Tutup : 28/09 - 02/10/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Koperasi Co-opbank Persatuan Malaysia Bhd


Jawatan Kosong di Koperasi Co-opbank Persatuan Malaysia BhdKoperasi Co-opbank Persatuan Malaysia Bhd adalah koperasi yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada bulan Jun 1950 di Bukit Mertajam, Seberang Perai dengan nama asal "The Provience Wellesley Co-operative Banking Union Limited". Sepanjang penubuhannya, persatuan keahlian terdiri daripada Bank gabungan 21 kampung koperasi di Seberang Perai sahaja. Seterusnya pada tahun 1971 melakukan Bank Persatuan mula membuka keahliannya kepada orang-orang (individu) dan kini jumlah keahlian individu Bank Persatuan telah berkembang kepada lebih 62005 orang dan keahlian masyarakat 406 unit dengan jumlah syer berbayar lebih RM380 juta.

Senarai Jawatan :

1. Pegawai / Eksekutif Kawalan dan Pemulihan Pembiayaan
2. Ketua Teknologi Maklumat
3. Ketua Perancangan Strategik dan Transformasi

Tarikh Tutup : 24/08 - 15/09/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di FELCRA Properties Sdn Bhd

Jawatan Kosong di FELCRA Properties Sdn Bhd


FELCRA Properties Sdn. Bhd. merupakan anak syarikat milik FELCRA Berhad yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan hartanah dan pemaju bagi tanah-tanah milik FELCRA Berhad. FELCRA Properties Sdn. Bhd. mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut :

Senarai Jawatan :

1. Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) Gred Band 5
2. Pengurus Kanan (Pengurusan Aset) Gred Band 5
3. Pengurus (Kredit) Gred Band 3
4. Eksekutif Gred Band 1
5. Eksekutif (Kewangan) Gred Band 1
6. Penolong Eksekutif (Pentadbiran) Gred A&T 2

TAWARAN GAJI DARI RM1,320.00 - RM10,400.00

Tarikh Tutup : 30/08/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Klik di Sini Untuk Borang Permohonan

Jawatan Kosong di Danajamin Nasional Berhad

Jawatan Kosong di Danajamin Nasional Berhad

Danajamin Nasional Berhad (Danajamin) is Malaysia’s first and only Financial Guarantee Insurer. We provide financial guarantee insurance, a form of credit enhancement for bonds/sukuk issuances, to facilitate access for viable Malaysian companies to the Private Debt Securities (PDS) market. Our role is to be a catalyst to stimulate and further develop the Malaysian PDS market.

Senarai Jawatan :

1. Assistant Manager, Risk Management
2. Manager, Internal Audit (IT)
3. Manager, Financial Reporting
4. Receptionist

Tarikh Tutup : 13 - 17/07/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Proton Edar Sdn Bhd


Jawatan Kosong Proton Edar Sdn Bhd


PROTON Edar telah mencapai kejayaan membanggakan dalam membina jenama PROTON sebagai kebanggaan negara. Kejayaan PROTON adalah bukti kualiti produk dan perkhidmatan yang cemerlang. PROTON Edar telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa pada masa lalu dan berterusan akan meningkatkan perkhidmatannya berikutan persaingan pasaran yang semakin meningkat dan cabaran yang akan berlaku di bawah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Sebagai cabang pemasaran tunggal PROTON, PROTON Edar akan sentiasa berusaha untuk berada di barisan hadapan dalam industri.

Senarai Jawatan :

1. Juruteknik

Tarikh Tutup : 04/07/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO)


Jawatan Kosong Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad

Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO) telah diperbadankan di bawah Akta Koperasi 1948 (disemak 1993) pada 30 Oktober 1980 dengan niat yang murni dan matlamat untuk menyediakan perkhidmatan kewangan kepada kakitangan PETRONAS. Sejak ditubuhkan ia itu, KOPETRO telah terus berusaha ke hadapan dengan mempelbagaikan itu aktiviti perniagaan tanpa mengabaikan kepentingan dan kebajikan ahli-ahlinya.

Senarai Jawatan :

1. Sales / Marketing Executive (Food & Beverage / Catering / Restaurant)
2. HR Executive - Industrial & Employee Relations
3. Temporary Clerk

Tarikh Tutup : 09/06 - 01/07/2015

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Syarikat Mengurus Air Banjir & Terowong Sdn Bhd


Jawatan Kosong SMART

Projek Stormwater Management and Road Tunnel (SMART) telah dimulakan oleh pemaju projek, iaitu MMC Corp Berhad-Gamuda Berhad Joint Venture, terutamanya untuk mengurangkan banjir berulang di bandar Kuala Lumpur, kewangan, perniagaan dan perdagangan Malaysia. Projek SMART dilaksanakan di bawah pengawasan dengan Kerajaan iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia dan Lembaga Lebuhraya Malaysia. sokongan kejuruteraan untuk projek SMART disediakan oleh perunding tempatan, Sepakat Setia Perunding (Sdn) Bhd dengan kerjasama Mott MacDonald UK.

Senarai Jawatan :

1. Tunnel Traffic Controller
2. Receptionist cum Admin Assistant

Tarikh Tutup : 26/06/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Lembaga Arkitek Malaysia


Jawatan Kosong di Lembaga Arkitek Malaysia


Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya yang menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Arkitek 1967.  Fungsi utama LAM adalah melaksanakan pendaftaran serta mengawalselia tatakelakuan Arkitek Profesional, Arkitek Graduan, Perekabentuk Dalaman dan Pelukis Pelan Bangunan berdaftar serta Praktis Perundingan Arkitek dan Rekabentuk Dalaman bagi melindungi keselamatan dan kepentingan awam.

Senarai Jawatan :

1. Eksekutif Pentadbiran
2. Eksekutif Akaun

Tarikh Tutup : 09/06/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Bank Negara Malaysia (BNM)

Jawatan Kosong Bank Negara Malaysia


Bank Negara Malaysia atau BNM adalah bank pusat Malaysia. Ibu pejabatnya terletak di Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, dan ia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 (Bank Negara Malaya atau Bank Negara Tanah Melayu) untuk mengeluarkan mata wang, sebagai jurubank dan penasihat kepada kerajaan dan kawalan kredit di negara ini berdiri. Matlamat bank adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di Malaysia, tahap yang tinggi pekerjaan, mengekalkan kestabilan harga dan keseimbangan yang munasabah dalam kedudukan pembayaran antarabangsa kita, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.

Senarai Jawatan :

1. Senior Legal Counsel, Legal Department
2. Senior Economist, Economics Department
3. Manager, Risk Management Department
4. First Level Executive, Currency Management and Operations Department
5. Associate Analyst, Financial Surveillance Department
6. Legal Counsel, Legal Department
7. First Level Executive, Risk Management Department

Tarikh Tutup : 26/06/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Jawatan Kosong di Kolej Poly-Tech MARA


Jawatan Kosong di Kolej Poly-Tech MARA Kuantan


Kolej Poly- Tech MARA ( KPTM) , yang sebelum ini dikenali sebagai Kolej Yayasan Pelajaran MARA ( KYPM ) telah ditubuhkan sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi swasta di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) pada September 2003. Diuruskan oleh Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Bhd , anak syarikat milik penuh Majlis Amanah Rakyat (MARA), KPTM menawarkan pelbagai peluang pendidikan dalam bidang Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Perakaunan, Pengurusan Perniagaan, Kejuruteraan dan Sains Kesihatan.

Senarai Jawatan :

1. Setiausaha
2. Juruteknik (Bahagian Elektrik)
3. Juruteknik (Media)

Tarikh Tutup : 03/06/2016

Klik di Sini Untuk Maklumat Selanjutnya

Latest Jobs

Facebook Updated